Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
27.06.2011 09:15 - Наука и религия
Автор: penchoan Категория: Други   
Прочетен: 5522 Коментари: 3 Гласове:
12 Наука и религия

В Библията се говори за първите хора, които са живели по повече от хиляда години. Това е самата истина. Първите хора не са познавали страданието и смъртта. До „грехопадението“ планетите са се движели по кръгови орбити и осите им на въртене не са имали наклон. Затова, дотогава на Земята не е имало сезони, а само един сезон - вечна пролет.

Многобройни източни легенди разказват как някога цяла Азия, включително и областта на Хималаите, била равнинна, плодородна земя, осеяна с гори, обра­ботваеми площи, езера и реки, прорязана от пътища, свързващи неизброимите селища.“

Повърхността на океанското дъно, при образуване на земната кора представля­ва повърхност на континентите днес. Изненадваща е точносттата на конфигура­цията в сегашно време на континентите, като бивши области от първоначалното океанско дъно, ако се има в пред вид по-късните промени на земната кора появата и изчезването на вулканичните континенти Лемурия (Му) и Атлантида.

Ако се погледне в историята и бъдещето на земната кора, при сегашно ниво на океана, едва ли друг път е имало и ще има подобна толкова точна картина на сушата от първична земна кора. Ако всички континенти се свържат помежду си, като се елиминират океаните, ще се получи сфера с радиус около 3440 км. Такъв е бил радиусът на земята, когато преминава от огнено в твърдо състояние. Вероятно плътността на континенталната кора на Лемурия и Атлантида е била по-висока от средната плътност на началното океанско дъно, оформило границата на Мохоровичич. Затова по-тежките вулканични конти­ненти имат нетраен характер и след ударните гравитационни вълни, причинени от Нибиру потъват в мантията и океана. Днешните континенти са първични, т.е. не са от вулканичен произход, защото очертанията на Африка и Южна Америка например доказват връзката им в миналото и почти цялата суша днес е била първично океанско дъно. При последният потоп е потънала Атланти­да, а се издигат Андите и на височина до 4000 метра в Перу и на други места се откриват останки от градове и пристанища.

Едно езотерично твърдение гласи: „Търси останките на твоите предци на ви­соките места. Долините са израстнали в планини и планините са се сгромолясали на дъното на моретата.“

В недалечното минало на цивилизациите, когато не са съществували отделни науки, цялото познание за света се е съдържало в окултната литература. Тя се дели на екзотерична и езотерична, по отношение на нивото на духовно развитие. Постепенно поради светски интереси на църквите, най-важните истини са били изопачени и после превърнати в догми. Езотеичните познания се скриват, а екзотеричните се изопачават. Именно с липсата на развитие църквата отблъсква хората в миналото и днес. Църквата, наречена „Великата Блудница“ в Откровението на Йоан не противодейства на упадъка на обществото и закономерно се намира в криза, върви вече към своята ликвидация.

Сега наблюдаваме подобно явление в експерименталната наука. Господствува­щи фалшиви теории и научни догми са заели място на религията на ХХ век. Въпреки огромно развитие на технологии, фундаменталната физика е доведена до задънена улица. Загубена е връзката с истинското знание, скривано от невежите в библията, корана, ведите и други свещени книги. Науката, основаваща се изключително на опитно разглеждане и доказване, т.н. академична наука, вече изчерпа възможност­ите си. Дори в науките за изучаване на звезди, планети и други космични обекти вече е невъзможно да се изучават на експериментално ниво и се премина само на чисто ментално ниво, което води до чиста фантастика, а не е вече наука и няма никаква връзка с реалността. Такива са съвременните космични теории, свързани с астрофизиката, черните дупки, Големия взрив, времето, пространството и други подобни теми.

Невежи археолози и историци все още измъчват ученици и студенти с фантазии за „първобитни и пещерни хора“, като смятат днешната цивилизация за върховно постижение. Или че преди първобитните хора не е съществувала култура, а са живе­ли някакви маймуночовеци по дърветата. Обаче диваци е имало през всички епохи на материалната култура, което съвсем не означава, че преди нашата цивилизация не са съществували множество култури на несравнимо по-високо ниво от нашата. Ако днес един извънземен космически кораб кацне в Амазонската джунгла и види културното ниво на туземното население, пришълците ще разсъждават с логиката на съвременните учени. Атлантската Раса е имала велики достижения в областта на науката и техниката, каквито нашата бяла раса още не е постигнала и никога няма да достигне поради краткия си цикъл. Тези познания ще станат достояние на бъдещата шеста раса. Учителят Петър Дънов само споменава за тях:

Сегашните технически знания на хората са много малки в сравнение с онези, които са имали преди 60 000 години в културата на Агарта. Апаратите, с които са летели тогава, наричали са ги „огнени змейове“. Но тези знания са били достояние само на малцина, а сега знанията се дават на цялото човечество.“

В новата култура ще се използуват три основни метода за добиване на позна­ние, посочени от Учителя:

Учителят казва: Знанието се придобива по 3 пътя: чрез прозрения и съ­зерцания, чрез вдъхновение и чрез интуиция. Това са три метода, три начина за придобиване на Висшето Знание. Йоан както в Евангелието, така и в Апо­калипсиса е използувал и трите метода, за да придобие цялостно откровение за тайните на Битието и живота.

Доктор Вернер фон Браун, създател на двигателите за ракети „Фау“ на Хитлер и по-късно на ракетните двигатели на космически кораби на НАСА, за когото се предполага, че е участвувал в космически полет с извънземни, прави следното изказване, публикувано в „Tampa Tribune“ на 30 юли 1966 г.:

„Двете най-мощни сили, формиращи цивилизацията днес, са науката и религи­ята. Чрез науката човек се опитва да научи повече за тайната на сътворението. Чрез религията той се стреми да познае Създателя. Нито едната, нито другата могат да действуват самостоятелно. Трудно ми е да разбера онзи учен, който не признава присъствието на висша рационалност зад съществуването на вселената, нито пък да проумея позицията на теолога, отричащ напредъка на науката...

Днес хиляди учени от целия свят са включени в най-великото интелектуално начинание, което човек някога е предприемал - опит да се разбере произхода и функционирането на физическата Вселена - огромна в пространството и времето, сложна в детайлите и внушаваща страхопочитание със своята подреденост...

Не може да се издигне стена между науката и религията. Науката обяснява много от вълнуващите тайни на живота и Вселената, нейните области се простират в територии, които по-рано са били или неизвестни, или възприемани само като обект на вярата. Всеки наш опит - физически или духовен - трябва да се вгради в модел, който е правдоподобен и има смисъл. Човекът е наблюдател на Вселената, той е експериментатор, търсач на истината, но не е само наблюдател. Той е участник в продължаващия процес на сътворението...

В съвременния свят много хора вече чувствуват, че бързият напредък в облас­тта на науката прави религиозните вярвания ненавременни или старомодни. Те се учудват защо ще трябва да се задоволяваме с „вярата“ в нещо, когато науката ни казва, че ние „знаем“ толкова много неща. Простият отговор на това твърдение е, че днес ние знаем много повече тайни на природата, отколкото когато започна Ерата на научното просвещение. Сигурно е, че няма научна причина Бог да не запази същата позиция в модерния свят, каквато е имал, преди да започнем да изследваме Неговите творения с телескоп и циклотрон...“

Всички знания и открития се дават на хората “отгоре”, от невидимия свят. Който си мисли, че е открил закон или направил голямо научно откритие, той се лъже. Никога знания не се дават случайно. Човек трябва да е имал високи знания и постижения в минали животи, да е заслужил, за да му се даде възможност да се прояви сега. По тази причина най-големите учени, най-добрите музиканти, най-големите хора на изкуството винаги са имали връзка с невидимия свят. Те са знаели, че знанията, музикалните произведения и други културни постижения са им дадени от Бога.

Затова няма в човешката история случай на проявен гений, който да е отричал Бога. Ако се говори или спори за такъв случай, то със сигурност е измама, плагиатство, изкуствено създаден медиен герой, който не е създал през живота си нищо важно и съществено, еднодневка без значение за историята на науката и изкуството.

 

 
Гласувай:
131. boristodorov56 - Доста точно и ясно казано. Могат да го разберат дори атеисти.
21.07.2011 17:17
"...най-добрите музиканти, най-големите хора на изкуството винаги са имали връзка с невидимия свят. Те са знаели, че знанията, музикалните произведения и други културни постижения са им дадени от Бога."
цитирай
2. liliyanaandreeva - Аз вярвам в Бог!
25.07.2011 22:52
Тази вяра ме научи как се проектира и строи един справедлив свят за човечни човешки същества! Нали Господ - Бог е архитект! Той ми предаде най-съкровените си познания по благоустрояване и социология.
цитирай
3. zaw12929 - Този постинг е навременен сигнал: да се замислим
27.07.2011 12:12
ако отрекохме комунизма, защо живеем без БОГ?! По комунистически! Докога?!
Тъпи журналисти не стъпват в църква и с повод и без повод ръфат църквата, която "трябвало да ходи по домовете. Църквата , джамията- това е институцията, която ние трябва да намерим, когато намерим и Бог! Вратата към него е във всяка човешка глава. Само с мисъл и молитва вече Бог е с нас, да чуе тревогите, молбите, надеждите и... опитайте и ще се получи, помощта му, щом искрено, добронамерено и без вреда другимо го правите. Бог прощава на разкаялият се, който намира пътя сам за развитието си...
Ако си надменен, не искаш да чуеш за грешките си- ти не си човек, а блато Всяка прилика с някой, дето го викат на диалог, а той отива да рита топка е случайна...
Ние не трябва да оставяме съдбата си на случайности. Молитвата, не е нищо друго, освен признание в своите мисли за своето състояние, желание, план как да стане... Бог единствен няма да ни укори, щом искрено намираме грешките си...
МНОГО ТОЧНО ГО КАЗВАТЕ:
"...Двете най-мощни сили, формиращи цивилизацията днес, са науката и религи­ята. Чрез науката човек се опитва да научи повече за тайната на сътворението. Чрез религията той ..."
се възпитава в доброта- другото- стани човек и всичко човешко е твое, най вече човещината...
Нашето поколение с атеизъм, непокорство, незачитане на Бог страда по най жесток начин и ако не се върнем в божието озарение сме обречени, както всичките 22 човечества преди нас
ЗА НАУКАТА: Човек , като божие подобие непрекъснато търси и открива законите на природата, постановени от Бог и като Боэи син( дъщеря) ги ползва, за да сътворява един нов свят, който го няма в природата, за да живее по добре, за да достигне някога пълното ниво на знания, като дете на Бога, когато Наука и Религия ще се съединят , за едно друго начало на вселената...
Животните се раждат с главна цел да дават поколение ... човекът също отглежда поколение, но човечеството създава непрекъснато една развиваща се все към по добро цивилизация...
Злото е унищожило 21 човечества, но вяако следващо има по големи възможности да преодолее злото, то да надделее с доброта и да се съгради цивилизацията, която ще го издигне в неподозираните висоти на вселената...
Останалото- всеки сам ще научи от Бог, които е един за цялото човечество, без разлика в какъв храм ходим и как се "кръстим:
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: penchoan
Категория: Други
Прочетен: 559935
Постинги: 54
Коментари: 591
Гласове: 969
Архив
Календар
«  Май, 2024  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031