Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
08.10.2013 20:50 - ВРЕМЕТО В БИБЛИЯТА
Автор: penchoan Категория: Други   
Прочетен: 6188 Коментари: 2 Гласове:
3

Последна промяна: 08.10.2013 20:53


 

Библията казва, че света е сътворен преди 6000 години. Но за всеки разумен човек е ясно, че това не са човешки, а Божествени години. Оставяме настрана някои богослови, които гадаят дали шестте дни на Сътворението са действителни дни от седмицата или реални 6000 години. Да разгледаме какво ни казва Библията чрез думите на апостол Петър:

II Посл. на Петра 3;8. “Още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години, и хиляда години като един ден.”

В това послание се съдържа мащабът на времето, употребен на много места в Библията. Подобно близко отношение Божи ден/хиляда човешки години намираме в изказване на Учителя:

“В съзнанието на тези велики същества, които управляват сегашните събития в света, тези 2100 години са като два дни и няколко часа. Два дни и един час, това не е много време. Писанието казва: “Тисящи години пред Бога са като дни””

Дуно Беинса, Българската душа, издателство “Астрала” София, 2000 г., стр. 263

Две хиляди и сто години представляват една зодиакална епоха като Риби и Водолей. Като пресметнем съотношението на времената в първото изказване, се получава, че времето в Духовния свят тече между 365 хиляди и 375 хиляди пъти по-бавно от времето в нашия физически свят, като числото е приблизително. Хронологията в Библията се основава на индуската хронология на Асурамая и в него се включват Дните и Нощите на Брама.

Наистина, ако приемем отношението на времето в Божествения свят и Физическия свят както един ден (хиляда години, както твърди апостол Петър), ще получим същото.

От окултната наука знаем, че се намираме в средата на Земен Период, в средата на Земно Обръщение, в средата на четвърти Глобус. Знанията на египтяните идват от Атлантида, от хора като астронома Асурамая. Евреите и Мойсей са взаимствали своите знания от Египет, който е бил научен и културен център на света през последните 50 хиляди години. Ето защо, изчисленията в Библията, (без да отчитаме корекциите на Учителя) са правени по атлантско-индуската хронология. Това ще рече, че ние сме в средата на Деня на Брама, който според индусите (по египтяните, както пресмятат и евреите) продължава 4320 милиона години. Тогава изминалата половина от това време, е 2160 милиона години.

Една Божествена година по индуската хронология има не 365 дни, а 360 дни, равни на 12 зодиакални знака, умножени по 30 градуса всеки, както е прието и в астрологията. Според Битие са изминали 6000 Божествени години от Сътворението. Една Божествена година има по хронологията на Асурамая:

2 160 000 000 / 6000 = 360 000 човешки години

Ако един среден Библейски ден (среда между слънчева година с 365 дни и лунна година с 354 дни) има 360 дни, тогава един Божи ден има

360 000 / 360 = 1000 човешки години.

Виждаме,че твърдението в Библията на апостол Петър точно се потвърждава с мерките на Асурамая.

Според коригираният от Учителя цикъл, обаче, в реално време отношението е 1 към 700 000 пъти. Това съотношение е около два пъти по-голямо и вероятно се отнася за големите активни цикли, с отчитане на Космични нощи, представляващи половината време, изчислени в космични години от по 350 дни:

“След като прекарате 80 години, вие сте преживели един Божи час”

Дуно Беинса, Българската душа, издателство “Астрала” София,

2000 г.стр.263: стр.248

Според Учителя хронологията в Библията се базира върху 8000 години, като той е изнесъл специална лекция за бъдещите изследователи:

„8 хиляди години” Извънредни Беседи
25.01.1915 Неделя, София

. Това число е основа на три хронологии с различен мащаб. Най-важната хронология се отнася към земното време от „грехопадението” насам.

„Казват, че има 8000 години, откак човек е на Земята. Окултистите поддържат, че има 18 милиона години, откак човек е дошъл. Преди това човек пак е живял на Земята, но понеже условията са били много лоши, човек дошъл да създаде Земята за сегашните хора.”

Търсете, хлопайте, искайте

13-а беседа, държана от Учителя на 27.XII.1942 г., неделя, 10 ч. сутринта,

София, Изгрев.

И други езотерични школи, например теософите, използуват числото 18 милиона години, като начало на човешката еволюция. Обаче Учителят уточнява, че тези 18 милиона години също не са човешки години:

„Някои богослови смятат, че откак съществува човечеството, изминали са се около осем хиляди години, но мнозина се страхуват да отрекат или потвърдят това число, защото не знаят за какви години се говори, за човешки или за Божествени. Тези осем хиляди години не са човешки, но Божествени.

Ако тия осем хиляди години се преведат на човешки език, те се равняват на 190 милиона години.”

Речи само реч

31-ва неделна беседа от Учителя, държана на 15 май, 1938 г., 10 ч. преди обяд.

София – Изгрев.

Първият човек е създаден по образ и подобие на Бога в астралния свят преди 365 милиона години, казва Учителят:

“Пръв път Бог е слязал на Земята, когато е създал човека по образ и подобие свое. Втори път предстои да слезе сега, когато хората са създали много грехове и престъпления на Земята. Понеже няма кой да ги избави, Той се е наел с тази грижа. А това е период от 365 милиона години. “

Няголов Светозар, Светъл лъч към човешките души, ИК

“Виделина”, София, 1998 г. стр.409

До „грехопадението” преди 190 милиона години Земята е била в огнено състояние, както Слънцето. След „грехопадението” Земята потъмняла и започнала да изстива. Това е седмият ден, за който се казва, че Бог си почива. Защото не Бог, а напредналата човешка раса подготвя Земята за живот на падналото човечество – създават се океани, континенти, планини и равнини. Те се населяват с растения, после започва преселение на човека от Трета раса. Ето защо новият Адам, облечен с кожа и кости, е първоначално е бил създаден като вегетарианец. Последни се населяват животните, на които човекът дава имена.

“Още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години, и хиляда години като един ден” – казва апостол Петър.

Следователно първото значение на това изказване отразява приблизителен мащаб на времето, отразен в Библията. Но има още едно второ значение. Ако разгледаме отношението на двете времена с отношение 1000 пъти, математически формулираното отношение на времето във физическия и духовния свят се изразява с изразите:

1 Божи Ден = 1000 човешки години

1000 Божи Години = 1 човешки ден

Двете отношения са невъзможни да съществуват едновременно, според нашите възприятия за време. Единственото логическо обяснение на този парадокс, е потвърждение на твърдението на Посветените, че в Духовния и Божествен светове време не съществува. Учителят също се е изказвал, че минало, настояще и бъдеще съществуват едновременно в Духовния и Божествен светове. Тоест там няма време, а различни състояния. Ангелите също нямат усещане за време и трябва да се въплътят на Земята, за да научат какво представлява времето.

Очевидно времето може да се сгъстява и разрежда, спрямо нашите земни възприятия и усещания за време. Описан е случай, когато един брат от школата на Учителя попада в опасна ситуация с уплашен кон, който отива към пропаст. Той успява да извика: „Помощ Учителю” и в следния момент усеща една ръка, която го изтегля, миг преди да падне в пропастта. Как може да разгледаме този случай? Учителят рязко забавя или спира своето собствено време, преценява ситуацията, излъчва своето етерно тяло към мястото на злополука и реагира мигновено, всичко това се случва за части от секундата. От тук можем да извадим заключение, че времето не е свързано със скоростта, както предполагаше Айнщайн, както и масата не зависи от скоростта. Всъщност в основата на подобни нелепи твърдения стоят преобразуванията на Лоренц, а не опитна или теоретична постановка с доказателства. Най-големите учени на 20 век като Мах, Лоренц, Ръдърфорд, Майкелсон, Морли, Поанкаре, Физо, Бесо, Никола Тесла и десетки други отхвърлят теорията на Айнщайн, като несъстоятелна. Тесла дори я нарича „ненаучна”. Учителят също отхвърля и критикува теорията на Айнщайн, нарича я „смешна”:

„Та казвам: Тепърва ние имаме една епоха, в която човек трябва да учи и то с Любов. Ако учи другояче, то е товар. Сега гледам учените хора, които поддържат Айнщайновата теория, не можаха да издържат. Тя е смешна. Те са толкоз малки работи. Иска да знае Айнщайн разширява ли се вселената, дали е безгранична или гранична. Дойде и намериха, че още се разширява, расте. Намериха, че сегашният свят е относителен. Какво се подразбира под думата относителен? – Може би, ако ние запитаме мравите за вселената, какво понятие ще имат. Съвременните хора са слепи. Тя е сто пъти по-голяма, отколкото те я виждат. Всичките ни телескопи са направени според нас, тя е сто пъти по-голяма.”

Да изповядваме!

26. беседа, държана на 29 март 1942 г. неделя, 10 ч. с.   
Изгрев. София

Така че истинската наука отдавна е отхвърлила измислиците на Айнщайн, но казионната наука продължава да се занимава с писанията му. Учителят споменава на едно място, че Айнщайн успешно е изпълнил задачата си. Следователно ролята на Айнщайн в началото на ерата на Водолей е била негативна - да забави развитието на физиката с около сто години, което той успешно извърши. Защото в противен случай човечеството щеше да овладее безплатната космическа енергия, преди да е готово за това. Оказва се, че ядрената енергия е по-малко опасна от новите технологии, разработени от Никола Тесла.

В резюме можем да кажем, че Библията в изказването на апостол Петър първо ни дава мащаб за изчисляване на редица исторически събития.

Второ, Библията потвърждава, че в Духовния и Божествен свят време не съществува.Тагове:   Айнщайн,   време,   Учителя,


Гласувай:
4Следващ постинг
Предишен постинг

1. penchoan - Всеки човек си има предназначение. ...
11.10.2013 22:09
Всеки човек си има предназначение. Разпространяването на интересна информация също е полезна работа, независимо от начина.
цитирай
2. barin - Мисля, че годините, измервани от ...
11.10.2016 18:50
Мисля, че годините, измервани от сътворението на света са години от библейския потоп. Ако се види стария български календар и се сравни с този от сътворението на света се получава разлика около година. За българския приеман 5508 г. пр. Хр. Годините в библията не са по земните измерения на година, пригодена по слънчевия, слънчево-лунния и лунния цикли. Светът е сътворен много преди Ноевия ковчег. Харесах материал и с удоволствие след коментара поставям плюса.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: penchoan
Категория: Други
Прочетен: 559935
Постинги: 54
Коментари: 591
Гласове: 969
Архив
Календар
«  Май, 2024  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031